Quay lại Lựa chọn Máy

(Back to Machine Selection)

Bạn đã lựa chọn cài đặt cho Silhouette Curio™

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để đăng ký máy của bạn, tải về phần mềm, và truy cập thêm thông tin và nội dung cho Silhouette Curio™.

Tạo tài khoản

Tài khoản Silhouette của bạn sẽ được tạo tự động khi bạn đăng ký ở bên dưới. Đã có tài khoản? Vui lòng đăng nhập trước khi đăng ký.

Silhouette Design Store Ưu tiên

Tìm Số Serial ở đâu

Số serial của máy có thể được tìm thấy ở mặt sau của máy, ở phía bên tay phải.

Tổng quan

Phần cứng Silhouette có hạn bảo hành hữu hạn một năm*. Bảo hành phần cứng bao gồm các vấn đề cụ thể liên quan đến máy Silhouette, dây nguồn và bộ tiếp hợp, và/hoặc dây USB. Nếu trong quá trình hỗ trợ một vấn đề được báo cáo, Silhouette America phát hiện bất kỳ linh kiện phần cứng nào sau đây bị lỗi trong thời hạn một năm kể từ khi sở hữu Silhouette (từ ngày mua hàng ban đầu và khi máy được đăng ký), Silhouette America có thể thay thế bất kỳ hoặc tất cả các linh kiện này. Các vấn đề phần cứng rất hiếm khi xảy ra. Thông thường các vấn đề với Silhouette đều liên quan đến phần mềm hoặc vận hành sai cách. Vui lòng liên hệ với  Nhóm Hỗ trợ Silhouette nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào để khắc phục sự cố và xác nhận nguồn gốc của vấn đề.

* Bảo hành này chỉ áp dụng cho các khách hàng Mỹ và Canada. Để biết thông tin bảo hành liên quan đến máy móc được mua ở các lãnh thổ ngoài Mỹ và Canada, vui lòng liên hệ với địa điểm bán lẻ ban đầu.

Chi tiết Bảo hành

Bảo hành này chỉ áp dụng cho các khách hàng Mỹ và Canada. Để biết thông tin bảo hành liên quan đến các công cụ được mua ở các lãnh thổ ngoài Mỹ và Canada, vui lòng liên hệ với địa điểm bán lẻ ban đầu.

BẢO HÀNH HỮU HẠN

Silhouette America, Inc. có chế độ bảo hành hữu hạn một năm cho công cụ cắt điện tử của họ, bao gồm phần mềm. Nếu có lỗi trong máy cắt vào bất cứ thời điểm nào trong năm đầu tiên sau khi mua hàng, Silhouette America sẽ sửa hoặc thay thế (theo quyết định của họ) máy cắt mà không tính phí cho bạn ngoài chi phí vận chuyển sản phẩm bị lỗi đến chúng tôi. Silhouette America bảo đảm rằng công cụ cắt điện tử, khi sử dụng theo tất cả các chỉ dẫn của nhà sản xuất, sẽ cho kết quả tương ứng với các tài liệu kèm theo cho mục đích sử dụng dự kiến của nó trong thời hạn bảo hành. Silhouette America không bảo đảm rằng máy cắt sẽ làm việc mà không bị gián đoạn hoặc bị lỗi, hoặc phần mềm sẽ hoàn toàn không có lỗi nào. Silhouette America không bảo đảm cho các thành phần thay thế tiêu hao, ví dụ như lưỡi dao hoặc thảm cắt.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀY LÀ CỦA AI

Chính sách bảo hành được đưa ra bởi Silhouette America, Inc., 600 North 2000 West, Lindon Tech Center, Building 2, Lindon, UT 84042.

AI ĐƯỢC BẢO HÀNH

Bảo hành chỉ áp dụng cho người mua sản phẩm ban đầu. Chính sách bảo hành này chỉ dành cho các cá nhân, và không áp dụng cho bất kỳ tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, hay tổ chức thương mại nào.

BIÊN LAI MUA HÀNG

Thông thường, bạn phải giữ lại biên lai mua hàng gốc để có thể nhận dịch vụ bảo hành. Silhouette America có thể yêu cầu bạn gửi đi một bản sao của biên lai tại thời điểm yêu cầu dịch vụ bảo hành.

CÁI GÌ ĐƯỢC BẢO HÀNH

Chính sách bảo hành này chỉ bao gồm các lỗi sản xuất. Nó bao gồm các thành phần và sức lao động, và chi phí vận chuyển sản phẩm đã được sửa chữa (hoặc thay thế) từ Silhouette America đến bạn.

THAY THẾ CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÁY CẮT

Nếu Silhouette America quyết định thay thế một máy cắt có lỗi, hoặc bất kỳ thành phần nào của máy, phần gốc sẽ trở thành tài sản của Silhouette America. Silhouette America có thể thay thế toàn bộ máy cắt hoặc bất kỳ linh kiện có lỗi nào tùy theo quyết định của họ. Một phần thay thế có thể sẽ không mới, nhưng hoạt động tốt.

CÁCH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Các khách hàng Mỹ và Canada có thể nhận dịch vụ bảo hành từ Silhouette America ở địa chỉ sau. Bạn có trách nhiệm liên hệ với Silhouette America để nhận số ủy quyền gửi trả và sau đó giao hoặc vận chuyển sản phẩm có lỗi đến chúng tôi với chi phí của bạn, cùng với một bản sao của biên lai thể hiện ngày mua hàng và một mô tả về lỗi được khiếu nại trước khi thời hạn bảo hành kết thúc.

Silhouette America có thể chấp nhận một xác nhận mua hàng bằng văn bản thay cho một biên lai mua hàng trong một số tình huống phù hợp nhất định. Silhouette America sẽ không chấp nhận hàng gửi trả không thông báo nếu nó không đi kèm một số ủy quyền gửi trả. Để có được thông tin liên quan đến bảo hành này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua thư, email hoặc trực tuyến:

Silhouette America • 600 North 2000 West • Lindon Tech Center, Building 2 • Lindon, UT 84042

Hỗ trợ Khách hàng: support@silhouetteamerica.com

Liên hệ chúng tôi: www.silhouetteamerica.com/contact

MIỄN TRỪ VÀ NGOẠI LỆ

Chính sách bảo hành này không bao gồm các hư hỏng hoặc lỗi phát sinh từ việc sử dụng sai, tai nạn, sửa đổi, bảo trì không đúng cách, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác sau khi bạn đã mua sản phẩm. Bảo hành không bao gồm các vật tư tiêu hao như lưỡi dao hay thảm cắt. Việc sử dụng công cụ cắt điện tử Silhouette CAMEO® với bất kỳ hệ thống cắt nào khác, hoặc bất kỳ thành phần nào của chúng, sẽ vô hiệu chính sách bảo hành này. Việc sử dụng công cụ cắt điện tử vì mục đích thương mại cũng làm vô hiệu chính sách bảo hành này.

ĐẾN CHỪNG MỰC CAO NHẤT ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀY SẼ THAY THẾ VÀ LOẠI TRỪ MỌI CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH KHÁC KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ TRONG ĐÂY, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN ĐẾN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT ĐƯỢC CUNG CẤP THEO CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀY LÀ SỬA CHỮA, THAY THẾ, HOẶC, NẾU VIỆC SỬA CHỮA HAY THAY THẾ LÀ KHÔNG KHẢ THI VỀ MẶT THƯƠNG MẠI HOẶC KHÔNG THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐÚNG THỜI HẠN, HOÀN LẠI GIÁ MUA. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SILHOUETTE AMERICA SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM VƯỢT QUÁ GIÁ MUA SẢN PHẨM.

BẠN TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI BẠN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA SILHOUETTE AMERICA. SILHOUETTE AMERICA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO CHO CÁC TỔN HẠI MANG TÍNH HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HOẶC NGẪU NHIÊN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO CỦA SILHOUETTE AMERICA. (MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ CÁC TỔN HẠI MANG TÍNH HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, VẬY NÊN HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.)

CÁC QUYỀN PHÁP LÝ KHÁC

Chính sách bảo hành này cho bạn các quyền hợp pháp cụ thể và bạn cũng có thể có các quyền khác, được thay đổi tùy theo tiểu bang.

 1. Kiểm tra các Phần được bao gồm
  Silhouette Curio™ đi kèm các phần được liệt kê trong danh sách sau đây. Hãy kiểm tra rằng tất cả các phần đã được bao gồm trước khi bắt đầu.
  Silhouette Curio™
  dây nguồn
  Dây USB
  đế máy
  lưỡi dao
  đầu dập nổi
  in & dập nổi hình vuông
  vật liệu nẹp
  thay thế khóa
  Nếu bạn bị thiếu bất kỳ phần nào được liệt kê dưới đây, hãy liên hệ với support@silhouetteamerica.com
 2. Bỏ Xốp và Băng dính
  Bỏ tất cả băng dính và xốp ra khỏi khu vực được hiển thị dưới đây của máy trước khi sử dụng máy.
 3. Kết nối Silhouette Curio™
  Kết nối Silhouette Curio™ đến nguồn điện và sau đó cắm dây điện vào một ổ nguồn.

  CHƯA ĐƯỢC kết nối USB vào máy tính của bạn.
 4. Thiết lập Silhouette Curio™
  Nâng nắp của Silhouette Curio® lên và bật máy bằng cách nhấn nút nguồn ở phía bên tay phải của máy.
  Bạn sẽ được hướng dẫn qua quá trình thiết lập Curio trên màn hình của máy để lựa chọn ngôn ngữ ưa thích và các thiết lập khác.
 1. Tải về phần mềm Silhouette Studio®
  Nhấn vào kiểu máy tính của bạn ở dưới để bắt đầu tải về phần mềm: LƯU Ý: Nếu bạn đã cài đặt phần mềm Silhouette Studio® từ một máy Silhouette cũ, bạn nên cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất được cung cấp tại đây.
 2. Cài đặt phần mềm Silhouette Studio®
  Một khi quá trình tải về đã hoàn tất, nhấn THỰC HIỆN cài đặt phần mềm và lựa chọn tùy chọn cài đặt mặc định.

  Bạn có thể chạy phần mềm sau khi quá trình cài đặt đã hoàn tất. Bạn có thể khởi chạy phần mềm bất cứ lúc nào từ biểu tượng trên desktop được tạo ra:
 1. Mở Thư viện của bạn trong phần mềm
  Vào mục Thư viện trong phần mềm (ở góc trên bên phải của phần mềm):

 2. Đăng nhập vào tài khoản Silhouette của bạn trong Thư viện
  Khi được nhắc, đăng nhập vào tài khoản Silhouette để thiết lập thư viện của bạn.

  LƯU Ý: Mặc dù bạn cần phải kết nối đến Internet để cài đặt ban đầu, toàn bộ nội dung trong Thư viện Silhouette Cloud có thể được truy cập và sử dụng ngoại tuyến. Cloud sẽ đồng bộ trải nghiệm thư viện của bạn trên tất cả các thiết bị để cài đặt cấu trúc thư viện và nội dung.
 3. Kết nối Silhouette Curio™ vào máy tính của bạn
  Kết nối Silhouette vào máy tính của bạn với cáp USB kèm theo như hình dưới đây:

  Khi Silhouette Curio™ được bật và kết nối đến máy tính của bạn qua cáp USB, các hình ảnh 50 miễn phí sẽ tự động được tải vào thư viện của bạn.

  LƯU Ý: Nếu nội dung miễn phí đặc biệt cho Silhouette Curio™ không xuất hiện, vui lòng tắt Silhouette và rút dây USB. Để thư viện Silhouette Studio® của bạn luôn mở. Sau đó, bạn có thể cắm dây USB vào máy tính và máy Silhouette Curio™, sau đó bật Silhouette Curio™ một lần nữa. Phần mềm sẽ được nhắc để nhận diện máy cắt và tải nội dung thư viện miễn phí của bạn.
 1. Vào Silhouette Design Store trong Silhouette Studio®
  Vào mục Cửa hàng trong Silhouette Studio® (ở góc trên bên phải của phần mềm):

 2. Đăng nhập vào tài khoản Silhouette của bạn trong Silhouette Design Store
  Nhấn liên kết "Đăng nhập" ở góc trên bên phải của Cửa hàng:

 3. Đăng ký gói MIỄN PHÍ 1 Tháng của bạn
  Nhấn liên kết "Đăng ký & Tiết kiệm" ở phần trên cùng của Cửa hàng:

  Trong mục "Chọn Gói Đăng ký của Bạn", nhấn nút "tiếp tục":

  Trong mục "Thông tin Thanh toán & Hóa đơn", nhập mã khuyến mại của bạn và nhấn "áp dụng":

  QUAN TRỌNG: Mã khuyến mại riêng của bạn được cung cấp trên một chiếc thẻ được bao gồm với Curio của bạn.

  Một khi bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký, bạn sẽ được đăng ký 1 Tháng gói Cơ bản MIỄN PHÍ. Việc này sẽ cho bạn $25 tín dụng tải về cho mọi nội dung của Silhouette Design Store. Gói đăng ký này sẽ có hiệu lực trong 30 ngày. Bạn có thể giữ lại mọi nội dung tải về, cả khi gói đăng ký đã kết thúc.

  Khi gói đăng ký khuyến mại này kết thúc, bạn có thể đăng ký một gói mới hoặc tiếp tục tải về các nội dung trên cơ sở cần gì mua nấy.
 1. Bắt đầu sử dụng Silhouette Curio™
  Giờ thì bạn đã thiết lập và sẵn sàng sử dụng Silhouette Curio™!

  Có nhiều tham chiếu bổ sung bạn sẽ cần tìm hiểu khi sử dụng máy Silhouette của mình. Bạn có thể muốn xem các nội dung sau:

  • Bắt đầu sử dụng Silhouette Curio™: Hướng dẫn tiện lợi này sẽ giới thiệu cho bạn về một số tính năng của máy và phần mềm, và dạy bạn cách để tận dụng tối đa chiếc máy Silhouette của bạn. Nhấn vào đây để tải về bản sao của bạn ngay.
  • Trang Tài nguyên Silhouette: Từ một tài khoản Pinterest hiển thị các dự án thú vị, đến một kênh YouTube với những video nội dung tuyệt vời, đến Blog của chúng tôi với nội dung mới hàng tuần, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn những nguồn cảm hứng và bài hướng dẫn để bạn có thể tận dụng tối đa chiếc máy Silhouette của mình.
 2. Tải Hướng dẫn Sử dụng Silhouette Curio™
  Để biết thêm thông tin chung về việc sử dụng Silhouette Curio™, vui lòng tải về hướng dẫn sau đây:

  Silhouette Curio™ Hướng dẫn Sử dụng
 3. Tải Hướng dẫn Sử dụng Silhouette Studio®
  Để biết thêm thông tin chung về phần mềm Silhouette Studio®, vui lòng tải về hướng dẫn sau đây:

  Silhouette Studio® Manual