กลับไปยังการเลือกเครื่อง

(Back to Machine Selection)

คุณได้เลือกการตั้งค่าสำหรับ Silhouette Mint™

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเครื่องของคุณ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ และเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมและเนื้อหาสำหรับ Silhouette Mint™.

การสร้างบัญชี

จะมีการสร้างบัญชี Silhouette ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลงทะเบียนด้านล่าง มีบัญชีอยู่แล้ว? โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการลงทะเบียน

การกำหนดค่า Silhouette Design Store

จะหาหมายเลขเครื่องของฉันได้อย่างไร

สามารถพบหมายเลขเครื่องของเครื่องจักรได้ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง โดยอยู่ที่มุมบนขวา

ภาพรวม

ฮาร์ดแวร์ Silhouette มีการรับประกันแบบจำกัดเป็นเวลาหนึ่งปี* การรับประกันฮาร์ดแวร์จะคุ้มครองปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง Silhouette สายไฟ และเครื่องแปลง และ/หรือสาย USB โดยเฉพาะเจาะจง หากในระหว่างกระบวนการให้การสนับสนุนต่อปัญหาที่ได้รับการแจ้งมานั้น Silhouette America ระบุว่าส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ใด ๆ เหล่านี้เกิดความผิดพลาดภายในปีแรกที่คุณเป็นเจ้าของ Silhouette (นับตั้งแต่วันแรกที่ซื้อ และเมื่อเครื่องจักรได้รับการลงทะเบียน) หลังจากนั้น Silhouette America จะเปลี่ยนส่วนประกอบใด ๆ หนึ่งชิ้นหรือส่วนประกอบเหล่านี้ทั้งหมดให้ ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์นั้นควรจะเกิดขึ้นน้อยมาก โดยทั่วไปแล้ว ปัญหาที่ผู้ใช้ประสบต่อ Silhouette นั้นเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม โปรดติดต่อทีมงานสนับสนุนของ Silhouette เนื่องจากคุณอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม และเพื่อยืนยันต้นเหตุของปัญหา

* การรับประกันนี้ปรับใช้ได้กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น สำหรับข้อมูลการรับประกันเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ซื้อในเขตแดนภายนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดติดต่อร้านค้าเดิมที่คุณทำการซื้อ

รายละเอียดการรับประกัน

การรับประกันนี้ปรับใช้ได้กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สำหรับข้อมูลการรับประกันเกี่ยวกับเครื่องมือที่ซื้อในเขตแดนภายนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดติดต่อร้านค้าเดิมที่คุณทำการซื้อ

การรับประกันแบบจำกัด

Silhouette America, Inc. นำเสนอการรับประกันแบบจำกัดเป็นระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับเครื่องมือตัดอิเล็กทรอนิกส์ของตน ซึ่งรวมไปถึงซอฟต์แวร์ด้วยเช่นกัน หากเกิดข้อบกพร่องใด ๆ ในเครื่องตัดไม่ว่าจะเมื่อใดในระหว่างช่วงปีแรกหลังการซื้อ Silhouette America จะทำการซ่อมหรือเปลี่ยน (ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของบริษัท) เครื่องมือตัดให้กับคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดให้กับเรา Silhouette America รับประกันว่าเครื่องมือตัดอิเล็กทรอนิกส์จะทำงานได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจให้ใช้ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน หากเครื่องมือดังกล่าวได้รับการใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต Silhouette America ไม่รับประกันว่าเครื่องมือตัดจะทำงานโดยไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะปราศจากข้อบกพร่องอย่างสิ้นเชิง Silhouette America ไม่รับประกันชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนได้ เช่น ใบมีดและแผ่นรองตัด

ใครเป็นผู้ให้การรับประกัน

การรับประกันนั้นนำเสนอโดย Silhouette America, Inc., 600 North 2000 West, Lindon Tech Center, Building 2, Lindon, UT 84042

ใครได้รับการคุ้มครอง

การรับประกันนี้จะให้การคุ้มครองต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเท่านั้น การรับประกันนี้มีเป้าหมายที่จะให้การคุ้มครองต่อบุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่ครอบคลุมไปยังบริษัท บริษัทเอกชนทุนจำกัด หรือนิติบุคคลเชิงพาณิชย์

ใบเสร็จการซื้อ

โดยปกติแล้ว คุณต้องเก็บใบเสร็จการซื้อดั้งเดิมของคุณไว้ เพื่อรับบริการการรับประกัน Silhouette America อาจร้องขอให้คุณส่งสำเนาของใบเสร็จรับเงินของคุณเมื่อคุณร้องขอการบริการด้านการรับประกัน

สิ่งใดได้รับการคุ้มครอง

การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงความเสียหายจากการผลิตเท่านั้น โดยให้การรับประกันรวมถึงชิ้นส่วนและแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซม (หรือสิ่งทดแทน) จาก Silhouette America ไปให้กับคุณ

การเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องตัด

หาก Silhouette America เลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องตัดที่เสียหายหรือส่วนใด ๆ ภายในนั้น ชิ้นส่วนดั้งเดิมจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Silhouette America Silhouette America อาจจะะเปลี่ยนใบมีดทั้งหมดหรือชิ้นส่วนที่เสียหายภายในนั้น โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกของตน ชิ้นส่วนทดแทนอาจไม่ใช่ชิ้นส่วนใหม่แต่จะอยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี

จะรับบริการการรับประกันได้ที่ใดและอย่างไร

ลูกค้าสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสามารถรับบริการการรับประกันจาก Silhouette America ได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้ คุณมีความรับผิดชอบในการติดต่อ Silhouette America เพื่อรับหมายเลขการอนุมัติการส่งกลับและส่งหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายให้เราโดยรับค่าใช้จ่ายเอง พร้อมทั้งมอบสำเนาใบเสร็จของคุณซึ่งแสดงถึงวันที่ซื้อและคำอธิบายของความเสียหายที่อ้างถึง ก่อนวันหมดอายุของช่วงการรับประกัน

Silhouette America อาจยอมรับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากการซื้อแทนการซื้อในสถานการณ์ที่เหมาะสม Silhouette America จะไม่ยอมรับผลตอบแทนที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ต้องมีหมายเลขอนุมัติ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันนี้คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลอีเมลหรือทางออนไลน์:

Silhouette America • 600 North 2000 West • Lindon Tech Center, Building 2 • Lindon, UT 84042

แผนกบริการลูกค้า: support@silhouetteamerica.com

ติดต่อเรา: www.silhouetteamerica.com/contact

สิ่งที่ได้รับการยกเว้นและข้อยกเว้น

การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายหรือข้อบกพร่องจากการใช้งานที่ผิด อุบัติเหตุ การแก้ไข การดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสมหรือสาเหตุอื่นใดหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันนี้ไม่รวมถึงสินค้าที่เสื่อมสภาพได้ เช่น ใบมีดหรือแผ่นรองตัด การใช้งานของเครื่องมือตัดอิเล็กทรอนิกส์ Silhouette CAMEO® กับระบบการตัดอื่น ๆ หรือชิ้นส่วนใด ๆ ของระบบอื่น ๆ จะทำให้การรับประกันนี้เป็นโฆษะ การใช้งานอุปกรณ์การตัดอิเล็กทรอนิกส์นี้ในเชิงการค้าจะทำให้การรับประกันนี้เป็นโฆษะเช่นเดียวกัน

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันนี้จะทดแทนและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ ไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือเป็นนัยยะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันใด ๆ ของสินค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

วิธีการเยียวยาหนึ่งเดียวซึ่งอยู่ภายใต้การรับประกันนี้คือการซ่อมแซม การเปลี่ยน หรือ หากการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนไม่สามารถทำได้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่สามารถกระทำได้ทันเวลา จะมีการคืนเงินตามราคาซื้อ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความรับผิดชอบของ SILHOUETTE AMERICA ต่อผลิตภัณฑ์จะไม่สูงกว่าราคาซื้อของผลิตภัณฑ์

การใช้งานผลิตภัณฑ์ SILHOUETTE AMERICA ของคุณนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว SILHOUETTE AMERICA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากสิ่งอื่น ความเสียหายทางอ้อม พิเศษหรือที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ SILHOUETTE AMERICA ใด ๆ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม (บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมากจากสิ่งอื่น ดังนั้น ข้อจำกัดด้านบนหรือข้อยกเว้นด้านบนอาจไม่สามารถปรับใช้กับคุณได้)

สิทธิ์ทางกฎหมายอื่น ๆ

การรับประกันนี้มอบสิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะให้กับคุณและคุณอาจสามารถมีสิทธิ์อื่น ๆ ได้ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละรัฐ

 1. ตรวจสอบสิ่งของที่รวมมาด้วย
  Silhouette Mint™ มาพร้อมกับสิ่งของซึ่งแสดงในรายการต่อไปนี้ ตรวจสอบว่ามีสิ่งของทั้งหมดแล้วก่อนเริ่มต้น
  Silhouette Mint™
  สายไฟ
  สาย USB
  ชุดแสตมป์
  หมึก
  หากสิ่งใดที่แสดงในรายการด้านล่างขาดหายไป โปรดติดต่อ  support@silhouetteamerica.com
 2. เชื่อมต่อ Silhouette Mint™
  เชื่อมต่อ Silhouette Mint™ ไปยังแหล่งพลังงานและเสียบสายไฟไปยังเต้าเสียบ

  อย่าเพิ่งเชื่อมต่อ USB ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
 1. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Mint Studio®
  คลิกประเภทคอมพิวเตอร์ของคุณที่ด้านล่างเพื่อเริ่มดาวน์โหลดซอฟต์แวร์: หมายเหตุ: หากคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ Mint Studio® จากเครื่อง Silhouette ก่อนหน้าแล้ว ขอแนะนำให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ไปยังเวอร์ชันล่าสุดซึ่งนำเสนอให้ที่นี่
 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์ Mint Studio®
  เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น เลือก เปิดใช้งาน การตั้งค่าซอฟต์แวร์ และเลือกตัวเลือกการติดตั้งแบบค่าเริ่มต้นที่มอบให้

  คุณอาจเปิดซอฟต์แวร์หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น คุณอาจะเปิดซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลาจากไอคอนเดสก์ท็อปที่ได้รับการสร้างขึ้นมา:
 1. เปิดไลบรารีของคุณในซอฟต์แวร์
  ไปยังส่วนไลบรารีในซอฟต์แวร์ (พบได้ในมุมบนขวาของซอฟต์แวร์):

 2. เข้าสู่ระบบบัญชี Silhouette ของคุณในไลบรารี
  เมื่อได้รับการร้องขอ เข้าสู่ระบบบัญชี Silhouette ของคุณเพื่อตั้งค่าไลบรารีของคุณ

  หมายเหตุ: ถึงแม้ว่าคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการตั้งค่าครั้งแรก เนื้อหาทั้งหมดในไลบรารี Silhouette Cloud นั้นสามารถเข้าถึงได้และใช้งานได้ทางออฟไลน์ Cloud จะซิงค์ประสบการณ์ไลบรารีของคุณโดยง่ายระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการตั้งค่าเนื้อหาและโครงสร้างไลบรารี
 3. เชื่อมต่อ Silhouette Mint™ กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
  เชื่อมต่อ Silhouette ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งมีสายเคเบิล USB เชื่อมต่ออยู่ดังที่แสดงด้านล่าง:

  เมื่อ Silhouette Mint™ นั้นได้รับพลังงานและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล USB รูปฟรีจำนวน 50 รูปจะได้รับการโหลดอย่างอัตโนมัติไปยังไลบรารีของคุณ

  หมายเหตุ: หากเนื้อหาฟรีสำหรับ Silhouette Mint™ ไม่ปรากฏขึ้น โปรดปิดเครื่อง Silhouette และถอดปลั๊กสาย USB แต่เปิดไลบรารี Mint Studio® ทิ้งไว้ หลังจากนั้น คุณสามารถเสียบสาย USB กลับไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณและเครื่อง Silhouette Mint™ แล้วเปิดเครื่อง Silhouette Mint™ อีกครั้ง ซอฟต์แวร์ควรได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบถึงเครื่องตัดและโหลดเนื้อหาไลบรารีฟรีของคุณ
 1. ไปยัง Silhouette Design Store ใน Mint Studio®
  ไปยังส่วน Store ใน Mint Studio® (พบได้ในมุมบนขวาของซอฟต์แวร์):

 2. เข้าสู่บัญชี Silhouette ของคุณใน Silhouette Design Store
  คลิกลิงก์ "เข้าสู่ระบบ" ที่ด้านบนขวาของ Store:

 3. สมัครเพื่อรับการสมัครสมาชิกฟรี 1-เดือนของคุณ
  คลิกที่ลิงก์ "สมัครสมาชิก & ประหยัด" ซึ่งพบได้ที่ด้านบนของ Store:

  ภายใต้ส่วน "เลือกการสมัครสมาชิกของคุณ" คลิกที่ "ดำเนินการต่อ":

  ภายใต้ส่วน "ข้อมูลการชำระเงิน & การเรียกเก็บเงิน" กรอกรหัสโปรโมชันและคลิก "ปรับใช้":

  สำคัญ: ได้มีการมอบรหัสโปรโมชันพิเศษของคุณให้คุณบนแผ่นการ์ดที่มาพร้อมกับ Mint ของคุณ

  เมื่อคุณได้ดำเนินการในกระบวนการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้เป็นสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทพื้นฐานฟรี 1-เดือน สิ่งนี้มอบเครดิตการดาวน์โหลด $25 ให้คุณสำหรับเนื้อหา Silhouette Design Store ใด ๆ การสมัครสมาชิกนี้มีระยะเวลา 30 วัน คุณสามารถเก็บเนื้อหาที่ดาวน์โหลดทั้งหมดนั้นเป็นของคุณได้ แม้กระทั่งภายหลังการสมัครสมาชิกสิ้นสุดลง

  เมื่อการสมัครสมาชิกแบบโปรโมชันนี้สิ้นสุดลง คุณอาจเลือกที่จะสมัครสมาชิกใหม่หรือดำเนินการต่อเพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาในแบบ จ่ายตามการใช้งานจริง
 1. เริ่มใช้งาน Silhouette Mint™
  ตอนนี้ คุณได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะใช้งาน Silhouette Mint™ ของคุณ!

  มีเนื้อหาอ้างอิงเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งเพื่อให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร Silhouette ของคุณ คุณอาจต้องการตรวจชมเนื้อหาต่อไปนี้:

  • เริ่มใช้งาน Silhouette Mint™ ของคุณ: คู่มือที่มีประโยชน์นี้นำทางคุณผ่านฟีเจอร์อันหลากหลายของเครื่องและซอฟต์แวร์ และสอนคุณถึงวิธีการใช้ประโยชน์เครื่อง Silhouette อย่างสูงสุด คลิกที่นี่ เพื่อรับคู่มือของคุณตอนนี้
  • หน้าทรัพยากร Silhouette : ตั้งแต่ Pinterest ซึ่งแสดงถึงโครงการอันยอดเยี่ยม ไปจนถึงช่อง YouTube ซึ่งมีเนื้อหาวิดีโอ ไปยังบล็อกของคุณซึ่งมอบเนื้อหาใหม่ประจำสัปดาห์ เราช่วยให้คุณทราบถึงแหล่งแรงรวมบันดาลใจและบทเรียนในการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากเครื่อง Silhouette ของคุณ
 2. รับคู่มือผู้ใช้ Silhouette Mint™
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ Silhouette Mint™ ของคุณ โปรดดาวน์โหลดคู่มือต่อไปนี้:

  Silhouette Mint™ คู่มือผู้ใช้
 3. รับคู่มือผู้ใช้ Mint Studio®
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Mint Studio® โปรดดาวน์โหลดคู่มือต่อไปนี้:

  Mint Studio® Manual