Tillbaka till val av maskin

(Back to Machine Selection)

Du har valt inställning för Silhouette Curio™

Följ stegen nedan för att registrera din maskin, ladda ner mjukvaran och få tillgång till ytterligare information och innehåll för din Silhouette Curio™.

Att skapa ett konto

Ditt Silhouette konto skapas automatiskt när du registrerar dig här nedan. Har du redan ett konto? Vänligen  innan du registrerar dig.

Silhouette Design Butikens Inställningar

Var man hittar serienumret

Maskinens serienummer bör stå att finna på höger baksida av din maskin.

Översikt

Hårdvara från Silhouette har en ettårig begränsad garanti*. Hårdvarans garanti täcker specifikt skador gällande maskinen från Silhouette, strömsladden och adaptern och/eller USB-sladden. Om Silhouette America vid rapportering av en fråga kommer fram till att någon av dessa hårdvarukomponenter är defekta inom det första året av ägande av Silhouetten (från inköpsdatum och registrering av maskinen) kan Silhouette America ersätta en eller alla dessa komponenter. Hårdvaruproblem är mycket sällsynta. Generellt är problem som upplevs med Silhouette relaterade till programvaran eller felaktig drift. Kontakta Silhouettes support-team om du har några ytterligare problem gällande felsökning av problemet och för att bekräfta källan till detsamma.

* Denna garanti gäller endast kunder i USA och Kanada. Kontakta den ursprungliga återförsäljaren för garantiinformation angående maskiner köpta utanför USA och Kanada.

Garantidetaljer

Denna garanti gäller för kunder från USA och Kanada. Kontakta den ursprungliga återförsäljaren för garantiinformation angående verktyg köpta utanför USA och Kanada.

BEGRÄNSAD GARANTI

Silhouette America, Inc. erbjuder en begränsad ettårig garanti för sitt elektroniska skärverktyg, inklusive programvaran. Om en defekt i skäraren dyker upp när som helst under det första året efter inköpet kommer Silhouette America att reparera eller ersätta (efter eget val) skäraren utan kostnad för dig utöver kostnaden för att frakta den defekta produkten till oss. Silhouette America garanterar att det elektroniska skärverktyget, när det används i enlighet med tillverkarens anvisningar, kommer att prestera i enlighet med den medföljande dokumentationen för dess avsedda användning under garantitiden. Silhouette America garanterar inte att skärare kommer att fungera utan avbrott eller fel eller att programvaran kommer att vara helt fri från buggar. Silhouette America garanterar inte kunden utbytbara delar så som blad och skärmattor.

VEM GER DENNA GARANTI?

Garantin ges av Silhouette America, Inc., 600 North 2000 West, Lindon Tech Center, Building 2, Lindon, UT 84042.

VEM OMFATTAR DEN

Denna garanti omfattar endast den ursprungliga köparen av produkten. Denna garant är avsedd endast för fysiska personer och omfattar inte något företag, aktiebolag eller kommersiell enhet.

INLEVERANS

Vanligtvis måste du behålla ditt ursprungliga inköpskvitto för att erhålla garantiservice. Silhouette America kan kräva att du skickar in en kopia på ditt kvitto då du begär garantiservice.

VAD OMFATTAS

Denna garanti omfattar endast tillverkningsfel. Det inkluderar delar och arbete samt kostnaden för att frakt den reparerade (eller ersatta) produkten från Silhouette America till dig.

ERSÄTTNING AV SKÄRARDELAR

Om Silhouette America väljer att ersätta en defekt skärare eller någon del därav blir originaldelen Silhouette Americas egendom. Silhouette America kan efter eget gottfinnande byta ut antingen hela skäraren eller någon defekt komponent i den. En ersättningsartikel är inte nödvändigtvis ny men alltid i gott fungerande skick.

VAR OCH HUR FÅS GARANTISERVICE

Kunder från USA och Kanada kan få garantiservice av Silhouette America på följande adress. Det är ditt ansvar att kontakta Silhouette America för att erhålla auktoriseringsnummer för retur och sedan leverera eller frakta den defekta produkten till oss på din bekostnad tillsammans med en kopia av ditt kvitto som visar inköpsdatum och en beskrivning av den påstådda defekten innan garantitidens utgång.

Silhouette America kan acceptera en skriftlig bekräftelse på köp istället för ett inköpskvitto under lämpliga omständigheter. Silhouette America will kommer inte att acceptera oombedda returer som inte följs av ett auktoriseringsnummer för retur. För att erhålla information om denna garanti kan du kontakta oss via post, email eller online:

Silhouette America • 600 North 2000 West • Lindon Tech Center, Building 2 • Lindon, UT 84042

Kundtjänst: support@silhouetteamerica.com

Kontakta oss: www.silhouetteamerica.com/contact

UNDANTAG

Denna garanti omfattar inte skador eller defekter som härrör från felaktig användning, olyckor, modifiering, felaktigt underhåll eller andra orsaker efter ditt köp av produkten. Garantin täcker inte förbrukningsartiklar så som blad eller skärmattor. Användning av det elektroniska skärverktyget Silhouette CAMEO® med andra skärverktyg eller delar därav gör denna garanti ogiltig. Kommersiell användning av det elektroniska skärverktyget gör också denna garanti ogiltig.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG ERSÄTTER OCH UTESLUTER DENNA GARANTI ALLA ANDRA GARANTIER SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI, OAVSETT UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

DE ENDA RÄTTSMEDEL SOM GES ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION, ERSÄTTNING ELLER, OM DETTA INTE ÄR KOMMERSIELLT GENOMFÖRBART ELLER INTE KAN GÖRAS I TID, ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. SILHOUETTE AMERICAS ANSVAR FÖR PRODUKTEN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA PRISET FÖR PRODUKTEN.

DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTER FRÅN SILHOUETTE AMERICA SKER PÅ EGEN RISK. SILHOUETTE AMERICA ÄR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER SKER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT FRÅN SILHOUETTE AMERICA. (VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET ELLER BEGRÄNSANDET AV INDIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR VARFÖR OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIN DEL.)

ANDRA LAGENLIGA RÄTTIGHETER

Denna garanti ger dig vissa lagliga rättigheter och du kan även ha andra rättigheter vilka varierar från stat till stat.

 1. Kontrollera inkluderade artiklar
  Med Silhouette Curio™ kommer de artiklar som visas på följande lista. Kontrollera att alla artiklar inkluderats innan du börjar.
  Silhouette Curio™
  nätkabel
  USB-sladd
  maskinens bas
  blad
  präglingsspets
  skriv ut och prägla fyrkanter
  material- fästdon
  ersättnings- knappar
  Om du saknar några artiklar som listas ovan kan du kontakta support@silhouetteamerica.com
 2. Ta bort skum och tejp
  Ta bort all tejp och allt skum från maskinens angivna områden innan du använder maskinen.
 3. Anslut Silhouette Curio™
  Anslut Silhouette Curio™ till strömtillförseln och anslut nätsladden till ett vägguttag.

  Anslut INTE USB-sladden till din dator ännu.
 4. Installation av Silhouette Curio™
  Lyft locket på din Silhouette Curio&tradeoch sätt på den genom att trycka på strömknappen på maskinens högra sida.
  Du kommer att vägledas genom installationen av Curio på maskinens skärm för att göra dina föredragna inställningar av språk och annat.
 1. Ladda ned programvaran Silhouette Studio®
  Klicka på din datortyp nedan för att påbörja nedladdning av programvaran: OBS: Om du redan har programvaran Silhouette Studio® installerad från en tidigare maskin från Silhouette rekommenderas det att uppdatera programvaran till den senaste versionen som tillhandahålls här.
 2. Installera programvaran Silhouette Studio®
  Välj att KÖRA programvarans installationsprogram och välj standardalternativet för installation.

  Du kan köra programvaran så snart installationen är klar. Du kan köra programvaran när som helst från den ikon som skapats på skrivbordet:
 1. Öppna ditt bibliotek i programvaran
  Gå till programvarans bibliotekssektion (finns i programvarans övre högra hörn):

 2. Logga in på ditt Silhouette-konto i biblioteket
  Logga in på ditt Silhouette-konto för att ställa in ditt bibliotek när du ombeds att göra detta.

  OBS: Du måstevaraansluten till internet under den inledande installationen,alltinnehåll i Silhouettes molnbibliotekkannås och användas offline. Molnet kommer helt enkelt att synka ditt bibliotekpåalla enhetergällandeinställning av innehåll och biblioteksstruktur.
 3. Koppla Silhouette Curio™ till din dator
  Anslut Silhouette till din dator med den inkluderade USB-kabeln så som visas nedan:

  Då Silhouette Curio™ slås på och kopplas till din dator via USB-kabeln kommer de gratis bilderna 50 automatiskt att läsas in i ditt bibliotek.

  OBS: Stäng av din Silhuetter och koppla ur USB-kabeln om det särskilda gratisinnehållet förSilhouette Curio™inte dyker upp. Lämna ditt Silhouette Studio® -bibliotek öppet. Anslut sedan åter USB-kabeln i din dator och maskinen Silhouette Curio™ och slå sedan på Silhouette Curio™ igen. Programvaran bör uppmanas att känna igen skärmaskinen och ladda ditt gratis biblioteksinnehåll.
 1. Gå till Silhouette Design Store i Silhouette Studio®
  Gå till butikssektionen i Silhouette Studio® (hittas i programvarans övre högra hörn):

 2. Logga in på ditt Silhouette-konto i Silhouette Design Store
  Klicka på länken "Logga In" i det övre högra hörnet av butiken:

 3. Registrera dig för din GRATIS enmånads prenumeration
  Klicka på länken "Prenumerera och spara” längst upp i butiken:

  Klicka på ”fortsätt” under sektionen ”Välj din prenumeration”:

  Ange din kampanjkod och klicka på ”tillämpa” under sektionen "Betalning och fakturering":

  VIKTIGT: Din unika kampanjkod tillhandahålls på ett kort som inkluderas med din Curio.

  Så snart du har avslutat registreringen kommer du att registreras för en GRATIS enmånads grundläggande prenumeration. Detta ger dig en 25 $ nedladdningskredit för valfritt innehåll i Silhouette Design Store. Denna prenumeration är giltig i 30 dagar. Allt nedladdat innehåll är ditt att behålla även efter det att prenumerationen har avslutats.

  Så snart denna kampanjprenumeration avslutas kan du välja att teckna en ny prenumeration eller fortsätta att ladda ner innehåll och betala varje gång.
 1. Börja använda din Silhouette Curio™
  Du har nu ställt in och är redo att använda din Silhouette Curio™!

  Det finns ett antal andra referenser gällande att lära sig använda sin Silhouette-maskin. Du kanske vill kolla in följande:

  • Börja använda din@@ name: Denna behändiga guide leder dig genom ett antal maskin- och programvarufunktioner och lär dig hur du får ut maximalt av din Silhouette-maskin. Klicka här för att skaffa ditt exemplar nu.
  • Silhouette resurssidor: Från fantastiska projekt på Pinterest till en (No Suggestions)-kanal med videoinnehåll till vår etgen blogg där nytt innehåll läggs upp varje vecka. Vi förser dig med inspirationskällor och handledning för att få ut mesta möjliga av din Silhouette-maskin.
 2. Inskaffa användarguiden för Silhouette Curio™
  Ladda ner följande guide för ytterligare allmän information om användning av din: Silhouette Curio™

  Silhouette Curio™ Användarhandbok
 3. Inskaffa användarguiden för Silhouette Studio®
  Ladda ner följande manual för ytterligare allmän information om användning av programvaran Silhouette Studio®:

  Silhouette Studio® Manual