Zpět na Výběr stroje

(Back to Machine Selection)

Vybrali jste nastavení pro stroj Silhouette CAMEO® 3

Postupujte podle kroků níže a zaregistrujte svůj stroj, stáhněte software a získejte přístup k dalším informacím a obsahu pro Silhouette CAMEO® 3.

Založení účtu

Váš účet Silhouette bude vytvořen automaticky poté, co se níže zaregistrujete. Máte již účet? Prosím přihlaste se před registrací.

Přednosti značkového obchodu Silhouette

Kde naleznete Sériové číslo

Sériové číslo stroje by se mělo nacházet vpravo na zadní straně jednotky.

Přehled

Hardware Silhouette má jednoletou omezenou záruku*. Záruka hardwaru pokrývá konkrétně problémy spojené se strojem Silhouette, napájecím kabelem a adaptérem a/nebo USB kabelem. Pokud v procesu podpory hlášeného problému společnost Silhouette America uzná během prvního roku vlastnictví stroje Silhouette jakoukoliv součást jako vadnou (počítáno od původního data nákupu a podle registrace stroje), může společnost Silhouette America jakoukoliv jednu nebo všechny součásti vyměnit. Problémy s hardwarem by měly být velmi vzácné. Obecně se problémy se strojem Silhouette vztahují na software či nevhodný provoz. Máte-li obavy o další řešení problému, kontaktujte  Podpůrný tým Silhouette , který také potvrdí zdroj problému.

* Tato záruka se vztahuje pouze na zákazníky v USA a Kanadě. Informace týkající se záruky strojů zakoupených v regionech mimo USA a Kanadu vám sdělí původní maloobchodní síť, u které jste produkt zakoupili.

Podrobné informace o záruce

Tato záruka se vztahuje na zákazníky v USA a Kanadě. Informace týkající se záruky nástrojů zakoupených v regionech mimo USA a Kanadu vám sdělí původní maloobchodní síť, u které jste produkt zakoupili.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Silhouette America, Inc. nabízí omezenou jednoletou záruku na elektronické řezací nástroje včetně softwaru. Pokud se na řezačce objeví defekt během prvního roku od nákupu, společnost Silhouette America řezačku opraví nebo vymění (podle svých možností), aniž by vám vznikly jakékoliv náklady kromě nákladů na doručení poškozeného produktu naší společnosti. Společnost Silhouette America zaručuje, že bude-li elektronický řezací nástroj používán v souladu se všemi pokyny výrobce, bude mít během záruční doby výkon srovnatelný s přiloženou dokumentací pro zamýšlené využití. Společnost Silhouette America nezaručuje, že řezačka bude fungovat bez přerušení nebo chyb, nebo že software bude zcela bez chyb. Společnost Silhouette America neposkytuje záruku na spotřební vyměnitelné díly, jako jsou čepele či řezací podložky.

KDO TUTO ZÁRUKU POSKYTUJE

Tato záruka je poskytovaná společností Silhouette America, Inc., 600 North 2000 West, Lindon Tech Center, Building 2, Lindon, UT 84042.

NA KOHO SE VZTAHUJE

Tato záruka se vztahuje pouze na originálního kupce produktu. Tato záruka je určena pouze pro fyzické osoby a nevztahuje se na žádné společnosti, společnosti s ručením omezeným ani komerční subjekty.

DOKLAD O NÁKUPU

Běžně si musíte ponechat originální doklad o koupi, abyste měli nárok na záruční služby. Společnost Silhouette America může požadovat, abyste při žádosti o záruční služby nahráli kopii vašeho dokladu.

NA CO SE ZÁRUKA VZTAHUJE

tato záruka se vztahuje pouze na výrobní defekty. Zahrnuje díly, práci a náklady na dopravu opraveného (nebo vyměněného) produktu od společnosti Silhouette America k vám

VÝMĚNA SOUČÁSTÍ ŘEZAČKY

Pokud společnost Silhouette America rozhodne o výměně vadné řezačky nebo její části, stává se originální položka majetkem společnosti Silhouette America. Společnost Silhouette America může podle svých možností vyměnit celou řezačku nebo jakékoli vadné komponenty. Vyměněná položka nemusí být nová, ale bude v dobrém fungujícím stavu.

KDE A JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SLUŽBY

Zákazníci v USA a Kanadě mohou od společnosti Silhouette America získat záruční služby na následující adrese. Je vaší zodpovědností kontaktovat společnost Silhouette America, abyste získali číslo autorizace pro vrácení zboží, a poté nám na vlastní náklady doručit či poslat vadný produkt s kopií dokladu o koupi, na kterém bude uvedeno datum nákupu, a popis vady.

Společnost Silhouette America může za vhodných okolností přijmout písemné potvrzení o koupi nahrazující doklad o koupi . Společnost Silhouette America nepřijme nevyžádané vrácené zboží bez čísla autorizace pro vrácení zboží. Informace o této záruce získáte, kontaktujete-li nás poštou, e-mailem, nebo online:

Silhouette America • 600 North 2000 West • Lindon Tech Center, Building 2 • Lindon, UT 84042

Zákaznická podpora: support@silhouetteamerica.com

Kontaktujte nás: www.silhouetteamerica.com/contact

VÝJIMKY A VYLOUČENÍ

Tato záruka se nevztahuje na poškození či defekty způsobené následkem nesprávného používání, nehody, úprav, nevhodné údržby či jiných příčin, ke kterým dojde po vašem nákupu produktu. Záruka se nevztahuje na spotřební zboží, jako jsou čepele či řezací podložky. Použití elektronického řezacího nástroje Silhouette CAMEO® s jakýmkoliv jiným řezacím systémem nebo částí ruší tuto záruku. Komerční využití elektronického řezacího nástroje tuto záruku ruší také.

V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE A VYLUČUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, KTERÉ ZDE NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE POUZE, ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

JEDINÝMI NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z TÉTO ZÁRUKY JSOU OPRAVA, VÝMĚNA NEBO VRÁCENÍ PENĚZ, POKUD NENÍ OPRAVA ČI VÝMĚNA KOMERČNĚ PROVEDITELNÁ NEBO JI NELZE PROVÉST VČAS. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ BY ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SILHOUETTE AMERICA K JAKÉMUKOLI PRODUKTU NEMĚLA PŘESÁHNOUT NÁKUPNÍ CENU PRODUKTU.

VAŠE POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI SILHOUETTE AMERICA JE POUZE NA VAŠE RIZIKO. SPOLEČNOST SILHOUETTE AMERICA ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEZODPOVÍDÁ ZA NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁHODNÉ ŠKODY VZNIKLÉ PŘI NEBO VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM JAKÉHOKOLI PRODUKTU SILHOUETTE AMERICA. (NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE VÁS VÝŠE ZMÍNĚNÉ OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ NEMUSÍ TÝKAT.)

DALŠÍ ZÁKONNÁ PRÁVA

Tato záruka vám dává určitá zákonná práva a navíc můžete mít další práva, která se liší stát od státu.

 1. Položky zahrnuté při kontrole
  Stroj Silhouette CAMEO® 3 je dodáván s položkami uvedenými v následujícím seznamu. Před zahájením zkontrolujte, že nechybí žádné položky.
  Silhouette CAMEO® 3
  napájecí kabel
  USB kabel
  řezací podložka
  čepel
  příčná čepel
  Pokud vám chybí některé položky ze seznamu níže, kontaktujte support@silhouetteamerica.com
 2. Odstraňte pěnu a lepicí pásku
  Před použitím stroje z něj odstraňte veškerou lepicí pásku a pěnu v oblastech znázorněných níže.
 3. Připojte stroj Silhouette CAMEO® 3
  Připojte stroj Silhouette CAMEO® 3 ke zdroji elektrické energie a poté zapojte napájecí kabel do zásuvky.

  Zatím NEPŘIPOJUJTE USB k počítači.
 4. Nastavte stroj Silhouette CAMEO® 3
  Odklopte víčko stroje Silhouette CAMEO® 3 a nabijte ho stisknutím tlačítka napájení na pravé straně stroje.
  Na obrazovce stroje budete provedeni nastavením CAMEO 3, kde si vyberete jazyk a další nastavení.
 1. Stáhněte software Silhouette Studio®
  Klikněte na typ svého počítače a začněte stahování softwaru: POZNÁMKA: Pokud již máte software Silhouette Studio® nainstalovaný z předchozího stroje Silhouette, doporučujeme aktualizovat software na nejnovější verzi, která je zde k dispozici.
 2. Nainstalujte software Silhouette Studio®
  Jakmile je stahování dokončeno, vyberte možnost SPUSTIT nastavení softwaru a vyberte možnosti výchozí nastavení.

  Software můžete zapnout po dokončení instalace. Software můžete zapnout kdykoliv pomocí ikony na ploše, která se vytvoří:
 1. Otevřete Knihovnu v softwaru
  Přejděte v softwaru do sekce Knihovna (nachází se v pravém horním rohu softwaru):

 2. Přihlaste se do svého Silhouette účtu v knihovně
  Po zobrazení výzvy se přihlaste ke svému Silhouette účtu a nastavte knihovnu.

  POZNÁMKA: Při prvním nastavení musíte být připojeni k internetu, ale jinak je veškerý obsah v Knihovně Silhouette Cloud přístupný offline a je možné ho používat offline. Cloud jednoduše synchronizuje vaši knihovnu, její obsah a nastavení struktury se všemi zařízeními.
 3. Připojte stroj Silhouette CAMEO® 3 k počítači
  Připojte stroj Silhouette k počítači pomocí přiloženého USB kabelu, jak je znázorněno níže:

  Jakmile je stroj Silhouette CAMEO® 3 zapnutý a připojený k počítači pomocí USB, nahrají se bezplatné obrázky 100 automaticky do vaší knihovny.

  POZNÁMKA: Pokud se zvláštní bezplatný obsah Silhouette CAMEO® 3 neobjeví, vypněte stroj Silhouette a odpojte USB kabel. Nechte knihovnu Silhouette Studio® otevřenou. Poté můžete znovu zapojit USB kabel do počítače a stroje Silhouette CAMEO® 3 a poté opět zapněte stroj Silhouette CAMEO® 3. Software by měl být vyzván, aby rozpoznal řezací stroj a nahrál bezplatný obsah knihovny.
 1. V Silhouette Studio® přejděte do sekce Silhouette Design Store
  V Silhouette Studio® přejděte do sekce Store (nachází se v pravém horním rohu softwaru):

 2. Přihlaste se do svého Silhouette účtu v Silhouette Design Store
  Klikněte na možnost „Přihlásit se“ v pravém horním rohu sekce Store:

 3. Zaregistrujte se na měsíční předplatné ZDARMA
  Klikněte na odkaz „Odebírat a uložit“, který se nachází v horní části sekce Store:

  V sekci „Vyberte si své předplatné“ klikněte na možnost „pokračovat“:

  V sekci „Informace o platbě a fakturaci“ zadejte svůj propagační kód a klikněte na možnost „použít“

  DŮLEŽITÉ: Váš jedinečný propagační kód vám je zaslán e-mailem, jakmile úspěšně zaregistrujete své CAMEO 3 (podle pokynů v Kroku 1 výše)

  Jakmile dokončíte proces registrace, budete zaregistrování k základnímu měsíčnímu předplatnému ZDARMA. To vám dává kredit 25 $ na jakýkoliv obsah v obchodě Silhouette Design Store Toto předplatné bude platit 30 dní. Veškerý stažený obsah je váš a můžete si ho ponechat i po ukončení předplatného.

  Jakmile toto propagační předplatné skončí, můžete se rozhodnout zaregistrovat pro nové předplatné nebo pokračovat ve stahování obsahu na základě průběžného placení.
 1. Začněte používat svůj stroj Silhouette CAMEO® 3
  Nyní je vše nastaveno a můžete začít používat svůj Silhouette CAMEO® 3!

  Zde je několik kurzů, které vám pomohou začít :


  Existuje několik dalších odkazů, kde se můžete naučit více o používání stroje Silhouette. Můžete zkontrolovat následující:

  • Začněte používat svůj strojSilhouette CAMEO® 3: Tento praktický průvodce vás provede několika vlastnostmi stroje a softwaru a naučí vás, jak ze stroje Silhouette dostat co nejvíce. Klikněte zde a získejte svou kopii nyní
  • Zdrojové stránky Silhouette: Nabízíme zdroje inspirace a tutoriály, díky kterým můžete ze svého stroje Silhouette získat co nejvíce. Pokrýváme vše od stránky Pinterest, kde uvidíte úžasné projekty, přes kanál YouTube s video obsahy, po náš vlastní Blog nabízející nový obsah každý týden.
 2. Otevřete uživatelskou příručku pro Silhouette CAMEO® 3
  Potřebujete-li další obecné informace o používání stroje Silhouette CAMEO® 3, stáhněte si následujícího průvodce:

  Silhouette CAMEO® 3 Uživatelská příručka
 3. Otevřete uživatelskou příručku pro Silhouette Studio®
  Potřebujete-li další obecné informace o používání softwaru Silhouette Studio®, stáhněte si následujícího průvodce:

  Silhouette Studio® Manual
 1. Zkontrolujte typ svého CAMEO 3
  Nabízíme dvě verze CAMEO 3: Edici Bluetooth® a edici Standard.

  • Bluetooth® edice znamená, že stroj má Bluetooth® adaptér již nainstalovaný. Tyto modely jsou nabízeny v USA, Kanadě a ve vybraných evropských zemích. Na krabici s edicí CAMEO Bluetooth® bude uvedeno "Bluetooth®" v pravém horním rohu.

   Máte-li edici Bluetooth® , není nutná žádná další akce. Váš stroj CAMEO 3 je připraven komunikovat bezdrátově pomocí Bluetooth® se zapnutým počítačem nebo zařízením.
  • Edice Standard znamená, že stroj je kompatibilní s Bluetooth® , ale nemá Bluetooth® adaptér. Pokud žijete mimo USA/Kanadu, je pravděpodobné, že máte model CAMEO 3 v edici Standard. Na krabici s edicí CAMEO Standard bude v pravém horním rohu uvedeno, že stroj je kompatibilní s "Bluetooth®" .
  Máte-li edici Standard, můžete se rozhodnout ke svému stroji CAMEO 3 nainstalovat Bluetooth® adaptér, pokud chcete komunikovat bezdrátově pomocí Bluetooth® se zapnutým počítačem nebo zařízením.
 2. Získání Bluetooth® adaptéru (pouze edice Standard)
  Chcete-li komunikovat bezdrátově pomocí Bluetooth®, můžete si od třetí strany pořídit Bluetooth® adaptér (prodáván odděleně). Požadavky na adaptér jsou následující

  • Velikost
   Velikost doporučeného adaptéru nesmí přesáhnout rozměry uvedené výše. Velikost však může být menší.
  • Typ
   Typ čipu pro Bluetooth® adaptér musí být následující CSR čip.

   CSR8510 A10

   Jiné Bluetooth adaptéry s alternativními čipovými sadami nebudou se strojem CAMEO 3 fungovat.
 3. Nainstalujte Bluetooth® adaptér (pouze edice Standard)
  Jakmile máte Bluetooth® adaptér, můžete ho nainstalovat podle následujících pokynů, které naleznete na straně 12 Uživatelské příručky CAMEO 3.