Обратно към избор на машина

(Back to Machine Selection)

Вие избрахте настройване на Silhouette CAMEO® 2

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да регистрирате машината си, да изтеглите софтуера и да получите достъп до допълнителна информация и съдържание за своя Silhouette CAMEO® 2.

Създаване на акаунт

Вашият Silhouette акаунт ще бъде автоматично създаден, когато се регистрирате по-долу. Вече имате профил? Моля,  преди да извършите регистрацията.

Настройки на електронния магазин Silhouette Design Store

Къде да откриете серийния номер

Серийният номер на машината Ви се намира на в дясната част на гърба на устройството.

Преглед

Хардуерът на Silhouette има една година ограничена гаранция*. Гаранцията на хардуера покрива проблеми, свързани с машината Silhouette, захранващия кабел, адаптера и/или USB кабела. Ако в процеса на осигуряване на поддръжка във връзка със съобщен проблем Silhouette America прецени, че има проблем с някой от тези компоненти в първата година от притежаването на Silhouette (от първоначалната дата на закупуване и ако машината е регистрирана), тогава Silhouette America може да замени някой или всички от тях. Хардуерните проблеми са много редки. Обикновено проблемите, които се изпитват със Silhouette, са свързани със софтуера или неправилна експлоатация. Моля, свържете се с отдел "Поддръжка" на Silhouette, ако изпитвате затруднения с отстраняването на проблема и за да потвърдите неговия източник.

* Тази гаранция важи само за клиенти от САЩ и Канада. За гаранционна информация за машини, закупени извън територията на тези държави, моля, свържете се с мястото, откъдето е закупен продуктът.

Детайли по гаранцията

Тази гаранция се отнася само за клиенти от САЩ и Канада. За гаранционна информация във връзка с инструменти, закупени извън територията на тези държави, свържете се с мястото, откъдето те са закупени.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Silhouette America, Inc. предлага ограничена едногодишна гаранция на електронното си устройство за рязане, включително на софтуера. Ако по време на първата година от използването на устройството в него се появи дефект, Silhouette America ще поправи или замени (по свое усмотрение) устройството, без за Вас да възникват никакви разходи освен тези по изпращането му до нас. Silhouette America гарантира, че електронното устройство за рязане, когато се използва в съответствие с инструкциите на производителя, ще работи в съответствие с придружаващата документация за предназначението му по време на гаранционния период. Silhouette America не гарантира, че устройството ще работи без прекъсвания или грешки или че софтуера ще бъде без никакви бъгове. Silhouette America не дава гаранция за части, които се заменят от потребителя, като остриета или подложки за рязане.

КОЙ ПРАВИ ТАЗИ ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е направена от Silhouette America, Inc., 600 North 2000 West, Lindon Tech Center, Building 2, Lindon, UT 84042.

КОЙ Е ПОКРИТ

Tази гаранция е валидна само за първоначалния купувач на продукта. Тази гаранция е предназначена за физически лица и не важи за корпорации, фирми или други търговски дружества.

ДОКУМЕНТ ЗА ПОКУПКАТА

По принцип трябва да запазите оригиналния документ за покупката си, за да можете да получите гаранционно обслужване. Silhouette America може да поиска да покажете копие от този документ, когато предявявате гаранция.

КАКВО Е ПОКРИТО

Tази гаранция покрива само производствени дефекти. Тя включва части и труд и стойността на доставка на поправения (или заменен) продукт от Silhouette America до Вас.

ЗАМЯНА НА ЧАСТИ ОТ УСТРОЙСТВОТО ЗА РЯЗАНЕ

Ако Silhouette America прецени, че трябва да замени дефектирало устройство или негова част, оригиналното устройство става собственост на Silhouette America. Silhouette America може да замени цялото устройство или дефектирала част или части от него, по свое усмотрение. Устройството, с което се заменя Вашето, може да не бъде ново, но ще бъде в добро работно състояние.

КЪДЕ И КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Клиенти от САЩ и Канада могат да получат гаранционно обслужване от Silhouette America на следния адрес. Ваша отговорност е да се свържете със Silhouette America, за да получите обратен оторизационен номер, след което да доставите или изпратите повредения продукт за собствена сметка, заедно с копие от документа за закупуване, показващ датата на закупуване и описание на предявявания дефект, преди изтичане на гаранционния срок.

В определени случаи Silhouette America може да приеме писмено потвърждение за покупка вместо документ за покупка. Silhouette America няма да приема връщане на стока без придружаващ оторизационен номер за връщане. За да получите информация относно тази гаранция, можете да се свържете с нас по пощата, по имейл или онлайн:

Silhouette America • 600 North 2000 West • Lindon Tech Center, Building 2 • Lindon, UT 84042

Клиентска поддръжка: support@silhouetteamerica.com

Свържете се с нас: www.silhouetteamerica.com/contact

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Tази гаранция не включва повреди или дефекти в резултат на неправилна употреба, инциденти, модификации, неправилна поддръжка или каквито и да е други причини след закупуването на продукта Ви. Гаранцията не включва консумативи като остриета и подложки за рязане. Използването на електронното устройство за рязане Silhouette CAMEO® съвместно с която и да е друга система за рязане или части от нея анулира гаранцията. Използването на устройството за търговски цели също анулира гаранцията.

ДО НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ЗАМЕСТВА И ИЗКЛЮЧВА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО УПОМЕНАТИ ТУК, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ИЗЧЕРПВА С ТОВА, ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ЕДИНСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, ПРЕДВИДЕНИ В ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, СА РЕМОНТ, ЗАМЯНА ИЛИ, АКО РЕМОНТЪТ И ЗАМЯНАТА НЕ СА ПРАКТИЧНИ ОТ ТЪРГОВСКА ГЛЕДВА ТОЧКА ИЛИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСАЩЕСТВЕНИ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА. В НИКОЙ СЛУЧАЙ ОТГОВОРНОСТТА НА SILHOUETTE AMERICA, СВЪРЗАНА С КОЙТО И ДА Е ПРОДУКТ, НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА ПОКУПНАТА ЦЕНА НА ПРОДУКТА.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИ НА SILHOUETTE AMERICA Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SILHOUETTE AMERICA НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОИЗТИЧАЩИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ИНЦИДЕНТНИ ПОВРЕДИ, ПОРОДЕНИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОЙТО И ДА Е ПРОДУКТ НА SILHOUETTE AMERICA. (НЯКОИ ЩАТИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, ПОРАДИ КОЕТО ГОРЕОПИСАНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО ВАС.)

ДРУГИ ЗАКОНОВИ ПРАВА

Tази гаранция Ви дава специфични законови права, като може да имате и други права, които са различни в различните щати.

 1. Проверете какво включва опаковката
  Silhouette CAMEO® 2 се предлага с показаните в следния списък неща. Проверете дали всички от тях са налични, преди да започнете.
  Silhouette CAMEO® 2
  захранващ кабел
  USB кабел
  подложка за рязване
  острие
  нож за отрязване на медията
  Ако липсват някои от нещата, описани по-долу, моля, свържете се с support@silhouetteamerica.com
 2. Отстранете дунапрена и тиксото
  Отстранете всичкото тиксо и дунапрен от машината, намиращи се на обозначените по-долу места, преди да използвате машината.
 3. Свържете Silhouette CAMEO® 2
  Свържете Silhouette CAMEO® 2 към захранването, след което включете кабела към контакт.

  Все още НЕ свързвайте USB паметта към компютъра.
 4. Настройте Silhouette CAMEO® 2
  Повдигнете капака на Silhouette CAMEO® и го включете, като натиснете бутона за включване, намиращ се от дясната страна на машината.
  Чрез екрана на машината ще бъдете преведени през стъпките за настройване на CAMEO, за да изберете предпочитания от Вас език и други настройки.
 1. Изтегляне на софтуера на Silhouette Studio®
  Кликнете върху своя тип компютър по-долу, за да започнете изтеглянето на софтуера. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вече имате софтуера на Silhouette Studio® инсталиран от предишно устройство Silhouette, се препоръчва да го обновите до последната версия, предоставена тук.
 2. Инсталиране на софтуера на Silhouette Studio®
  След като изтеглянето приключи, изберете да СТАРТИРАТЕ настройването на софтуера и изберете посочените по подразбиране възможности за инсталация.

  След като инсталирането приключи, можете да стартирате софтуера. Можете да направите това по всяко време от иконата на работния плот:
 1. Отворете библиотеката си в софтуера
  Отидете на раздела "Библиотека" на софтуера (намираща се в горния му десен ъгъл):

 2. В библиотеката се впишете в профила си за Silhouette
  Когато Ви бъде поискано, впишете се в профила си за Silhouette, за да настроите библиотеката си.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Докато за първоначалното настройване е необходимо да сте свързани с интернет, цялото съдържание на библиотеката от облака на Silhouette е достъпно и може да се използва офлайн. Облакът просто ще синхронизира дейностите от различните устройства за настройване на съдържанието и библиотечната структура.
 3. Свържете Silhouette CAMEO® 2 с компютъра си
  Свържете Silhouette с компютъра си чрез включения USB кабел, както е показано по-долу:

  Когато устройството Silhouette CAMEO® 2 е включено и свързано с компютъра посредством USB кабела, безплатните 100 изображения автоматично ще се заредят в библиотеката Ви.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако специалното безплатно съдържание за Silhouette CAMEO® 2 не се появява, изключете Silhouette и извадете USB кабела. Оставете библиотеката на Silhouette Studio® отворена. След това можете отново да включите USB кабела към компютъра и устройството Silhouette CAMEO® 2 и отново да включите Silhouette CAMEO® 2. Софтуерът трябва да получи подкана да разпознае устройството за рязане и да зареди безплатното съдържание на библиотеката Ви.
 1. Отидете на Silhouette Design Store в Silhouette Studio®
  Отидете в раздела Store на Silhouette Studio® (намиращ се в горния десен ъгъл на софтуера):

 2. Впишете се в профила си в Silhouette от Silhouette Design Store
  Кликнете върху връзката "Вход" в горния десен ъгъл на Store:

 3. Регистрирайте се за БЕЗПЛЕТНИЯ си 1-месечен абонамент
  Кликнете върху връзката "Абониране и запазване" в горната част на Store:

  Кликнете върху "Продължаване" под раздела "Изберете Вашия абонамент":

  Под раздела "Информация за плащане и издаване на сметка", въведете промоционалния си код и кликнете "прилагане":

  ВАЖНО: Уникалният Ви промоционален код е предоставен на карта, включена в кутията с Вашето устройство CAMEO.

  След като завършите процеса на заявяване, ще имате БЕЗПЛАТЕН 1-месечен основен абонамент. Това Ви дава кредит за изтегляне на съдържание от Silhouette Design Store на стойност 25 $. Този абонамент ще е валиден в продължение на 30 дни. Можете да запазите цялото свалено от Вас съдържание дори след изтичане на абонамента.

  След като този промоционален абонамент изтече, можете да си направите нов абонамент или да продължите да изтегляте съдържание с еднократни плащания.
 1. Започнете да използвате своя Silhouette CAMEO® 2
  Сега настройките са направени и сте готови да използвате своя Silhouette CAMEO® 2!

  Има много допълнителни материали, които да Ви помогнат да се научите как да използвате устройството Silhouette. Можете да погледнете следните::

  • Започнете да използвате своя Silhouette CAMEO® 2: Това удобно ръководство Ви превежда през многото функции на машината и софтуера и Ви научава как да извлечете максимума от своето устройство Silhouette. Кликнете тук, за да получите своето копие сега.
  • Страници с ресурси за Silhouette: От показване на невероятни проекти в Pinterest и канал в YouTube с видеосъдържание, до собствения ни блог, в който предлагаме ново ежеседмично съдържание, за да Ви осигуряваме вдъхновение и напътствия, за да можете да получите максималното от Вашето устройство Silhouette.
 2. Вземете потребителското ръководството за Silhouette CAMEO® 2
  За по-нататъшна обща информация относно използването на Silhouette CAMEO® 2, моля, изтеглете следното ръководство:

  Silhouette CAMEO® 2 Потребителско ръководство
 3. Вземете потребителското ръководството за Silhouette Studio®
  За по-нататъшна обща информация относно софтуера Silhouette Studio®, моля, изтеглете следното ръководство:

  Silhouette Studio® Manual